Wu Taiči, dolga forma

 1. Začetek
 2. Blok
 3. Obrat, blok (Desno)
 4. Valjenje nazaj
 5. Pritiskanje
 6. Enojni bič
 7. Ramenski udarec
 8. Beli žerjav razprostre krila
 9. Počep, obrat, oplazenje levega kolena
 10. Igraj piščal (dvojni)
 11. Oplazenje levega kolena
 12. Oplazenje desnega kolena
 13. Oplazenje levega kolena
 14. Dvig rok (dvojni ji)
 15. Korak naprej, pariraj + udari
 16. Umik + snežni leopad
 17. Razširi roke, obrat + prekrižaj roki

 

Druga tretjina

 1. Oplazenje levega kolena (diagonalno)
 2. Obrat, oplazenje desnega kolena (objem tigra, vrnitev na goro)
 3. Blok desno
 4. Valjenje nazaj
 5. Pritiskanje
 6. Enojni bič
 7. Roka pod komolcem
 8. Korak nazaj + zgrabi opico (L; D; L)
 9. Diagonalni let
 10. Ramenski udarec
 11. Beli žerjav razprostre krila
 12. Počep, obrat, oplazenje levega kolena,
 13. Poberi iglo na dnu morja,
 14. Pahljača penetrira nazaj,
 15. Obrat + sekanje z pestjo,
 16. Korak nazaj, pariraj + udarec,
 17. Korak naprej za blok,
 18. Blok desno,
 19. Valjanje nazaj,
 20. Pritisk, porivanje + Enojni bič,
 21. Roke v oblakih (4X),
 22. Enojni bič,
 23. Visoko trepljanje po konju,
 24. Brcni desno z razprostrtjem rok,
 25. Korak, udarec z levo dlanjo,
 26. Brcni levo z razprostrtjem rok,
 27. Obrat + udarec z Lotosovo brco, potem z peto,
 28. Oplazi levo koleno,
 29. Oplazi desno koleno,
 30. Nizek udarec,
 31. Obrat + sekaj z pestjo,
 32. Diagonalni korak + udarec z desno dlanjo,
 33. Brcni desno z razprostrtjem rok,
 34. Zlati petelin stopi nazaj + se dvigne na eno nogo,
 35. Tiger udari levo,
 36. Tiger udari desno,
 37. Lotosova brca na desno,
 38. Udari ušesa,
 39. Počep, brca, leve pete + razprostrtje rok,
 40. Obrat na nogi,
 41. Obrat v počepu, brca z desno peto + razširjene roke,
 42. Obrat telesa v levo stoječ na eni nogi,
 43. Blok v levo,
 44. Korak naprej, pariraj + udarec,
 45. Umik + poriv,
 46. Razširjene roke, obrat + prekrižane roke.

 

 

Tretja tretjina

 1. Oplazenje levega kolena (diagonalno),
 2. Obrat, oplazenje desnega kolena ( objemi tigra, vrnitev na goro),
 3. Blok desno,
 4. Valjenje nazaj,
 5. Porivanje,
 6. Enojni bič (diagonalno),
 7. Blok na desno z sukanjem rok,
 8. Razstiranje grive divjega konja (L, D, L z korakom naprej),
 9. Korak naprej, prijazna ženska tke pri statvah -D,
 10. Razširjanje grive divjega konja (L) brez koraka naprej,
 11. Obrat, prijazna gospa tke pri statvah
 12. Razprostiranje grive divjega konja (D) brez koraka,
 13. Korak naprej + prijazna gospa tke pri statvah,
 14. Razprostiranje grive divjega konja (L) brez koraka,
 15. Obrat + prijazna gospa tke pri statvah,
 16.  Razprostiranje grive divjega konja (D) brez koraka,
 17. Igranje piščali (D) z sukanjem roke
 18. Valjenje nazaj,
 19. Porivanje,
 20. Enojni bič (diagonalno),
 21. Roke v oblakih z korakom (3X),
 22. Enojni bič,
 23. Udarec z vlečnim počepom,
 24. Zlati petelin stoji na nogi,
 25. Prsti pod komolcem,
 26. Odbita opica (L,D,L),
 27. Diagonalni polet,
 28. Udarec z ramo,
 29. Beli žerjav razširi krili,
 30. Počep, obrat, oplazenje levega kolena,
 31. Poberi iglo na dnu morja,
 32. Pahljača penetrira nazaj,
 33. Obrat, sekanje z pestjo,
 34. Korak naprej,udarec dol, pariraj + udarec,
 35. Blok desno,
 36. Valjenje nazaj,
 37. Porivanje,
 38. Enojni bič,
 39. Roke v oblakih z korakom (2X),
 40. Enojni bič,
 41. Visoko trepljanje konja,
 42. Bela kača izpljuva jezik,
 43. Obrat, prekrižane roke, lotosova brca z dotikom D noge,
 44. Oplazenje desnega kolena,
 45. Korak naprej + nizek udarec,
 46. Korak naprej + blok,
 47. Blok desno,
 48. Valjenje nazaj,
 49. Porivanje,
 50. Enojni bič,
 51. Počepni nizek udarec,
 52. Korak naprej v sedmerokrako zvezdo,
 53. Korak nazaj za ježo tigra,
 54. Obrat, sekanje z sukanjem z dlanjo,
 55. Obrat, pometi z lotosom,
 56. Upogni lok + ustreli tigra,
 57. Obrat, korak naprej + udarec z sukanjem navzdol,
 58. Obrat, končaj sekanje z pestjo,
 59. Korak naprej + udarec z Budovo dlanjo,
 60. Korak naprej, blok D,
 61. Valjenje nazaj,
 62. Enojni bič,
 63. Zapiranje,
 64. Zaključek.

Dušan Kuhar vadi dolgo formo Wu Taičija

Dolga forma, Titov trg, Koper

Dolga forma, Izola

 

 

Dolga forma, Istra

 

 

 

Patrick Foley:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1ICtMC2yUA&t=5s[/youtube]

 

SPONZORJI