Društvo za Či veščine Zmaj

STATUT DRUŠTVA ZA ČI VEŠČINE Zmaj – DZČV Zmaj
PRVA STRAN STATUTA

Na podlagi 8. In 9. Člena zakona o društvih (Ur. List RS štev. 60) je občni zbor na svoji ustanovni seji dne 18. 1. 2000 sprejel STATUT DRUŠTVA ZA ČI VEŠČINE Zmaj – DZČV Zmaj

1. člen

· Ime in sedež društva: Društvo za či veščine Zmaj, (v nadaljnem besedilu DZČV Zmaj) Koper, Vojkovo nab. 31/A. DZČV ZMAJ je pravna oseba zasebnega prava.

2.člen

Nameni in naloge DZČV Zmaj:

Širjenje znanja in učenja B. K. Frantzisa in njegove šole EnergyArts (in od njega pooblaščenih inštruktorjev) in drugih znanosti, veščin in umetnosti, ki jih odobri B.K. Frantzis, n.pr.: -notranje borilne umetnosti kot so:

  1. Tai Či (Chi) Wu stila (oziroma tudi drugih šol Tai Či-ja, ki jih bodo vodili pooblaščeni inštruktorji)
  2. Ba Gua Čang,
  3. Hsing-I Čuan,

v vseh treh aspektih : zdravljenju, borilnih umetnosti in meditaciji

-Nei Gung/Či Gung vaje kot so:

  1. Odpiranje energijskih loput,
  2. Zmaj in tiger,
  3. Poroka neba in zemlje,
  4. Napni lok in izstreli puščico,
  5. Spiraliziranje energijskega telesa in
  6. Bogovi se igrajo v oblakih,

-Tui na

-druge Taoistične veščine (umetnosti in znanosti) Energij človeka ter

-vodne metode Taoistične Meditacije.

Širjenje omenjenih veščin (znanosti in umetnosti) se bo izvajalo na najvišji možni stopnji kvalitete in strokovnosti z namenom povečanja zdravlja, energije, notranjih borilnih sposobnosti, jasnosti uma ter spokojnosti državljank in državljanov Slovenije. Eden od ciljev društva je tudi ustanovitev šole v Sloveniji, kjer se bodo poučevale omenjene veščine (znanosti in umetnosti) ter povezovanje z drugimi društvi s podobnimi programi. DZČV Zmaj je ideološko in strankarsko neopredeljeno ter neodvisno. Delovanje DZČV Zmaj temelji na načelih javnosti dela in spoštovanja Ustave republike Slovenije.

Več info na:

www.taichi.si,

in: www.energyarts.com

 

SPONZORJI